CHUYÊN MỤC

Từ trước đến nay nước ta có những luật nào về doanh nghiệp?

Từ trước đến nay nước ta có những luật nào về doanh nghiệp?

Trả lời từ Luật Vạn Tín:

Từ trước đến nay, ở Việt Nam có một số luật sau về doanh nghiệp:

 1. Đối với doanh nghiệp trong nước:
  • Luật doanh nghiệp tư nhân năm 1990.
  • Luật sửa đổi một số điều của Luật doanh nghiệp tư nhân năm 1994.
  • Luật sửa đổi một số điều của Luật công ty năm 1994.
  • Luật doanh nghiệp nhà nước năm 1995.
  • Luật doanh nghiệp năm 1999.
  • Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003.
 2. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:
  • Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987.
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1990.
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1992.
  • Luật đầu tư nước ngoài năm tại Việt Nam năm 1996.
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000.
 3. Đối với doanh nghiệp chung (cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam):
  • Luật doanh nghiệp 2005.
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 (Luật số 38/2009/QH12, Luật này sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 170 Luật doanh nghiệp năm 2005).
  • Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 Luật doanh nghiệp năm 2013.
Từ khóa:

Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ với Luật Vạn Tín để được tư vấn cụ thể:

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY LUẬT TNHH VẠN TÍN

Địa chỉ: Phòng số X-04.33, Tầng 4, Sunrise City – North Tower, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Hotline: 1900 6558  –  Email: info@luatvantin.com.vn

Website: luatvantin.com.vn

Gửi câu hỏi