CHUYÊN MỤC

Thông tin về căn hộ chung cư trên giấy chứng nhận

Thông tin về căn hộ chung cư được thể hiện trên Giấy chứng nhận như thế nào?

Trả lời từ Luật Vạn Tín:

Theo khoản 3 Điều 7 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, thông tin về căn hộ chung cư được thể hiện trên Giấy chứng nhận như sau:

  • Loại nhà ở: ghi”Căn hộ chung cư số…”.
  • Tên nhà chung cư: ghi tên hoặc số hiệu của nhà chung cư, nhà hỗn hợp theo dự án đầu tư hoặc thiết kế, quy hoạch được cơ quan có thyam63 quyền phê duyệt.
  • Diện tích sàn: ghi diện tích sàn sử dụng của căn hộ theo hợp đồng mua bán căn hộ.
  • Hình thức sở hữu: ghi “Sở hữu riêng” đối với trường hợp căn hộ thuộc sở hữu của một chủ, ghi “Sở hữu chung” dối với trường hợp căn hộ thuộc sở hữu chung của nhiều chủ; trường hợp căn hộ có phần sở hữu riêng và có phần sở hữu chung thì ghi lần lượt từng hình thức sở hữu và diện tích kèm theo. Ví dụ: “Sở hữu riêng 50m2; sở hữu chung 20m
  • Thời hạn được sở hửu ghi đối với các trường hợp như sau:
    • Trường hợp mua căn hộ chung cư có thời hạn theo quy định của pháp luật về nhà ở thì ghi ngày tháng năm hết hạn được sở hữu theo hợp đồng theo quy định của pháp luật về nhà ở.
    • Các trường hợp còn lại không xác định thời hạn và ghi bằng dấu “-/-“.
  • Hạng mục được sở hữu chung ngoài căn hộ: ghi tên hạng mục ngoài cân hộ chung cư và diện tích kèm theo (nếu có) mà chủ sở hữu căn hộ có quyền sở hữu chung với các chủ căn hộ khác theo hợp đồng mua bán căn hộ đã ký.
Từ khóa:

Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ với Luật Vạn Tín để được tư vấn cụ thể:

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY LUẬT TNHH VẠN TÍN

Địa chỉ: Phòng số X-04.33, Tầng 4, Sunrise City – North Tower, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Hotline: 1900 6558  –  Email: info@luatvantin.com.vn

Website: luatvantin.com.vn

Gửi câu hỏi