CHUYÊN MỤC

Quyền và trách nhiệm của Ban quản trị căn hộ chung cư

Ban quản trị nhà chung cư có quyền và trách nhiệm như thế nào?

Trả lời từ Luật Vạn Tín:

Theo Điều 104 Luật nhà ở năm 2014 quy định về quyền và trách nhiệm của Ban quản trị nhà chung cư như sau:

 1. Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ chủ sở hữu có quyền và trách nhiệm sau đây:
  • Đôn đốc, nhắc nhở các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong việc thực hiện nội quy, quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.
  • Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của luật nhà ở năm 2014 và quyết định của Hội nghị nhà chung cư; báo cáo của Hội nghị nhà chung cư việc thu, chi khoản kinh phí này.
  • Đề nghị Hội nghị nhà chung cư thông qua mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
  • Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư hoặc đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư sau khi đã được Hội nghị nhà chung cư lựa chọn theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 102 của luật nhà ở năm 2014.
  • Trường hợp nhà chung cư không yêu cầu phải có đơn vị quản lý vận hành  theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 105 của luật nhà ở năm 2014 và được Hội nghị nhà chung cư giao cho Ban quản trị thực hiện quản lí vận hành thì Ban quản trị nhà chung cư thực hiện việc thu, chi kinh phí quản lí vận hànhtheo quyết định của Hội nghị nhà chung cư.
  • Ký kết hợp đồng với đơn vị có năng lực bảo trì nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng để bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư và giám sát hoạt động bảo trì. Việc bảo trì  phần sở hữu chung có thể do đơn vị đang quản lý vận hành nhà chung cư hoặc đơn vị khác có năng lực bảo trì theo quy định của pháp luật về xây dựng thực hiện.
  • Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của  người sử dụng nhà chung cư về việc quản lý , sử dụng và cung cấp các dịch vụ nhà chung cư để phối hợp với cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét, giải quyết.
  • Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong nhà chung cư.
  • Thực hiện đúng quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua, không được tự bãi miễn hoặc bổ sung thành viên Ban quản trị nhà chung cư.
  • Được hưởng thù lao trách nhiệm và các chi phí hợp lí khác theo quyết định của được Hội nghị nhà chung cư.
  • Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư khi thực hiện quyền và trách nhiệm không đúng với quy định tại mục này.
  • Thực hiện các các công việc khác do Hội nghị nhà chung cư giao mà không trái với quy định của pháp luật.
 2. Ban quản trị nhà chung cư có một chủ chủ sở hữu có quyền và trách nhiệm sau đây:
  • Đôn đốc, nhắc nhở các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong việc thực hiện nội quy, quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.
  • Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của  người sử dụng nhà chung cư về việc quản lý , sử dụng và cung cấp các dịch vụ nhà chung cư để phối hợp với cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét, giải quyết.
  • Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong nhà chung cư.
  • Thực hiện đúng quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua, không được tự bãi miễn hoặc bổ sung thành viên Ban quản trị nhà chung cư.
  • Được hưởng thù lao trách nhiệm và các chi phí hợp lí khác theo quyết định của được Hội nghị nhà chung cư.
  • Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư khi thực hiện quyền và trách nhiệm không đúng với quy định tại mục này.
  • Thực hiện các các công việc khác do Hội nghị nhà chung cư giao mà không trái với quy định của pháp luật.
Từ khóa:

Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ với Luật Vạn Tín để được tư vấn cụ thể:

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY LUẬT TNHH VẠN TÍN

Địa chỉ: Phòng số X-04.33, Tầng 4, Sunrise City – North Tower, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Hotline: 1900 6558  –  Email: info@luatvantin.com.vn

Website: luatvantin.com.vn

Gửi câu hỏi