CHUYÊN MỤC

Tranh chấp thừa kế

 • 1

  Hiệu lực của di chúc bằng lời nói?

  Tôi có chứng kiến sự việc của một nhà hàng xóm, Ông Nam có 2 người con là Hải và Hùng, vào khoảng tháng 5/2005, ông Nam bị bệnh đã lâu cảm thấy trong người không được khỏe nên gọi mọi người trong gia đình lại để dặn dò mấy chuyện trước khi nhắm mắt….

  2

  Không đăng ký kết hôn có được hưởng tài sản thừa kế hay không?

  Tôi có 2 người con chung ông Nguyễn Văn Y, cả hai đều chưa đủ 18 tuổi, giữa tôi và ông Y chung sống với nhau nhưng không có hôn thú. Tháng 8/2008, ông Y mất và ông có để lại di chúc cho toàn bộ tài sản trị giá khoảng 1 tỉ đồng cho…

  3

  Những ai không được làm chứng vào di chúc?

  Bà tôi mất năm 2009, Trước khi mất, bà tôi có để lại di chúc, chia căn nhà bà sở hữu cho hai người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhất so với 6 anh chị em. Di chúc bà nội tôi viết lúc đó có chữ ký chứng nhận của các con trong…

  4

  Quy định về quyền thừa kế?

  Mẹ tôi mất từ lúc khi sinh ra tôi, lúc lên 8 tuổi thì tôi bị bại liệt. Năm 2005 bố tôi có lấy một người vợ khác và họ sinh được một con chung. Năm 2009 bố tôi mất và có để lại di chúc với nội dung là cho mẹ kế của tôi…

 • 1

  Hiệu lực của di chúc bằng lời nói?

  Tôi có chứng kiến sự việc của một nhà hàng xóm, Ông Nam có 2 người con là Hải và Hùng, vào khoảng tháng 5/2005, ông Nam bị bệnh đã lâu cảm thấy trong người không được khỏe nên gọi mọi người trong gia đình lại để dặn dò mấy chuyện trước khi nhắm mắt….

  2

  Những ai không được làm chứng vào di chúc?

  Bà tôi mất năm 2009, Trước khi mất, bà tôi có để lại di chúc, chia căn nhà bà sở hữu cho hai người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhất so với 6 anh chị em. Di chúc bà nội tôi viết lúc đó có chữ ký chứng nhận của các con trong…

  3

  Không đăng ký kết hôn có được hưởng tài sản thừa kế hay không?

  Tôi có 2 người con chung ông Nguyễn Văn Y, cả hai đều chưa đủ 18 tuổi, giữa tôi và ông Y chung sống với nhau nhưng không có hôn thú. Tháng 8/2008, ông Y mất và ông có để lại di chúc cho toàn bộ tài sản trị giá khoảng 1 tỉ đồng cho…

  4

  Quy định về quyền thừa kế?

  Mẹ tôi mất từ lúc khi sinh ra tôi, lúc lên 8 tuổi thì tôi bị bại liệt. Năm 2005 bố tôi có lấy một người vợ khác và họ sinh được một con chung. Năm 2009 bố tôi mất và có để lại di chúc với nội dung là cho mẹ kế của tôi…

Gửi câu hỏi