CHUYÊN MỤC

Thừa kế theo pháp luật

 • 1

  Thủ tục tặng cho nhà thừa kế?

  Cha mẹ tôi mất, có để lại một căn nhà (đã được cấp “giấy hồng”). Anh Hai của tôi đi lính cho chế độ cũ và hiện giờ không có tin tức gì. Nay anh em trong gia đình muốn tặng cho tôi phần nhà, đất họ đã thừa kế của bố mẹ để tôi…

  2

  Thai nhi chưa sinh ra, có được hưởng di sản thừa kế?

  Khi tôi đang mang thai cháu thứ 2 được 5 tháng thì chồng tôi đã mất sau một vụ tai nạn lao động, vậy xin hỏi đứa con mà tôi đang mang thai có được hưởng di sản thừa kế do chồng tôi để lại hay không. Khi chồng tôi mất thì không để lại…

 • 1

  Thủ tục tặng cho nhà thừa kế?

  Cha mẹ tôi mất, có để lại một căn nhà (đã được cấp “giấy hồng”). Anh Hai của tôi đi lính cho chế độ cũ và hiện giờ không có tin tức gì. Nay anh em trong gia đình muốn tặng cho tôi phần nhà, đất họ đã thừa kế của bố mẹ để tôi…

  2

  Thai nhi chưa sinh ra, có được hưởng di sản thừa kế?

  Khi tôi đang mang thai cháu thứ 2 được 5 tháng thì chồng tôi đã mất sau một vụ tai nạn lao động, vậy xin hỏi đứa con mà tôi đang mang thai có được hưởng di sản thừa kế do chồng tôi để lại hay không. Khi chồng tôi mất thì không để lại…

Gửi câu hỏi