CHUYÊN MỤC

Thừa kế theo di chúc

 • 1

  Quy định chung về chia thừa kế?

  Gia đình tôi có ba người con, Bố tôi đã mất cách đây 5 năm, gần đây Mẹ tôi thường hay đau ốm, vì tôi phải lo làm ăn xa nên anh hai tôi thường xuyên lui tới chăm sóc, giúp đỡ và lo lắng cho mẹ tôi. Hỏi: anh hai tôi làm như vậy…

  2

  Di chúc viết tay không có công chứng có giá trị pháp lý hay không?

  Ông tôi đã mất cách đây 5 năm, sau khi hết khó ông tôi thì mọi người trong gia đình bắt đầu tính đến việc phân chia di sản của ông tôi để lại. Trong khi tìm lại các sổ sách, giấy tờ chứng minh tài sản của ông tôi thì mọi người mới phát…

  3

  Quyền định đoạt của người để lại di chúc?

  Bố tôi tham gia chiến tranh và đã hy sinh, mẹ tôi không đi thêm bước nữa mà ở vậy nuôi ba anh em chúng tôi, bà đã bươn trãi, cố gắng dành dụm để nuôi ba anh em tôi ăn học. Nay cả ba anh em tôi đều khôn lớn và đều đã có…

  4

  Hủy bỏ di chúc như thế nào?

  Trong lúc bà T bị bệnh nặng, H là cháu của bà T thường hay đến lo cơm nước, chăm sóc bà. Thấy vậy nên bà T đã lạp di chúc để căn nhà hiện bà đang dở lại cho H khi bà chết đi. Nhưng một thời gian sau khi bà T lập di…

 • 1

  Hủy bỏ di chúc như thế nào?

  Trong lúc bà T bị bệnh nặng, H là cháu của bà T thường hay đến lo cơm nước, chăm sóc bà. Thấy vậy nên bà T đã lạp di chúc để căn nhà hiện bà đang dở lại cho H khi bà chết đi. Nhưng một thời gian sau khi bà T lập di…

  2

  Di chúc viết tay không có công chứng có giá trị pháp lý hay không?

  Ông tôi đã mất cách đây 5 năm, sau khi hết khó ông tôi thì mọi người trong gia đình bắt đầu tính đến việc phân chia di sản của ông tôi để lại. Trong khi tìm lại các sổ sách, giấy tờ chứng minh tài sản của ông tôi thì mọi người mới phát…

  3

  Quyền định đoạt của người để lại di chúc?

  Bố tôi tham gia chiến tranh và đã hy sinh, mẹ tôi không đi thêm bước nữa mà ở vậy nuôi ba anh em chúng tôi, bà đã bươn trãi, cố gắng dành dụm để nuôi ba anh em tôi ăn học. Nay cả ba anh em tôi đều khôn lớn và đều đã có…

  4

  Quy định chung về chia thừa kế?

  Gia đình tôi có ba người con, Bố tôi đã mất cách đây 5 năm, gần đây Mẹ tôi thường hay đau ốm, vì tôi phải lo làm ăn xa nên anh hai tôi thường xuyên lui tới chăm sóc, giúp đỡ và lo lắng cho mẹ tôi. Hỏi: anh hai tôi làm như vậy…

Gửi câu hỏi