CHUYÊN MỤC

Chứng minh nhân dân và những vấn đề liên quan đến chứng minh nhân dân được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật nào?

Chứng minh nhân dân và những vấn đề liên quan đến chứng minh nhân dân được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật nào?

Trả lời từ Luật Vạn Tín:

Chứng minh nhân dân và những vấn đề liên quan đến chứng minh nhân được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

  • Nghị định số 05/1999/NĐ – CP ngày 03 – 02 – 1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân ( sau đây gọi tắt là Nghị định số 05/1999/NĐ –CP).
  • Nghị dịnh số 170/2007/NĐ – CP ngày 19 – 11 – 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ – CP ngày 03 – 02 – 1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân ( sau đây gọi tắt là Nghị định số 170/2007/NĐ – CP).
  • Nghị định số 150/2005/NĐ – CP ngày 12 – 12 – 2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội ( sau đây gọi tắt là Nghị định số 150/2005/NĐ – CP).
  • Thông tư số 04/1999/TT – BCA (C13) ngày 29 – 4 – 1999 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ – CP ngày 03 – 02 – 1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân ( sau đây gọi tắt thông tư 04/1999/TT – BCA (C13)).
  • Thông tư số 97/2006/TT – BTC ngày 16 – 10 – 2006 của Bộ tài chính hướng dẫn về chi phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương ( sau đây gọi tắt là Thông tư số 97/2006/TT –BTC).
  • Thông tư số 06/2008/TT – BCA – C11 ngày 27 – 5 – 2008 của Bộ trưởng Bộ công an hướng dẫn một số điểm về lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân ( sau đây gọi tắt là thông tư số 06/2008/TT – BCA – C11).
Từ khóa:

Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ với Luật Vạn Tín để được tư vấn cụ thể:

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY LUẬT TNHH VẠN TÍN

Địa chỉ: Phòng số X-04.33, Tầng 4, Sunrise City – North Tower, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Hotline: 1900 6558  –  Email: info@luatvantin.com.vn

Website: luatvantin.com.vn

Gửi câu hỏi